Технічний комітет 185 «Промислова автоматизація»

Функційна безпека індустріальних систем

В білій книзі представлено огляд стандарту IEC 61508, розглядається поточний стан функційної безпеки в Україні та напрями її подальшого розвитку в майбутньому

Про що ця біла книга

Основні норми функційної безпеки електричних, електронних та програмовних електронних пристроїв та систем наведено у серії стандартів IEC 61508. Особливістю стандартів цієї серії є ризик-орієнтований підхід до оцінювання безпеки. Залежно від шкоди, яка може бути завдана техногенними об’єктами життю або здоров’ю людини чи зовнішньому середовищу, встановлюються відповідні рівні ризику. Для зменшення рівня ризику передбачено комплекс заходів, які і регламентує серія стандартів IEC 61508.

Серія стандартів IEC 61508 прийнята в якості державних стандартів у багатьох країнах як методом «обкладинки», так і методом перекладу державною мовою. З вересня 2019 року серія стандартів IEC 61508 впроваджена в Україні на рівні ДСТУ (наказ ДП «УкрНДНЦ» від 13.08.2019 № 249).

Незважаючи на те, що це впровадження відбулося із значною затримкою (після виходу другої редакції IEC 61508 пройшло майже 10 років), фактично дана серія стандартів використовувалась у різноманітних галузевих нормативних документах.

Дана біла книга містить огляд поточного стану вирішення питань, пов’язаних із функційною безпекою, в Україні, головних викликів та напрямів розвитку. Розглянуто серію стандартів IEC 61508 та інші релевантні нормативні документи. Сформульовано рекомендації цодо подальших кроків.

Для кого ця біла книга

Brain

Топ-менеджери виробничих підприємств

Knowledge

Інтегратори автоматизованих систем керування

Administrator

Розробники промислових систем керування

Hacker

Відповідальні за безпеку

Формат: *.pdf / 37 сторінок / 2019 рік

Для того, щоб завантажити білу книгу безкоштовно,
заповніть, будь ласка, форму: