Про стандарти МЕК-62264

Стандарти ISA-95/IEC-62264 та супутні до них документи, що розглядаються в даному розділі розроблені для автоматизованих систем керування виробничими діяльностями підприємства, зокрема:

 • керування операціями по виготовленню продукції (автоматизація основного виробництва)
 • керування обслуговуванням обладнання (планові перевірки, ремонти і т.п)
 • керування якістю продукції (все що відноситься до діяльності слідкування за якістю)
 • керування виробничими запасами   

Такі системи керування прийнято називати MES (Manufacturing Execution System). У стандарті їх називають MOM (Manufacturing Operation Management), оскільки перелік функцій, що охоплюються ним більше ніж в «класичних» MES. Якщо Ви не знаєте що таке MES або MOM, і чи потрібні вони на вашому підприємстві, достатньо позитивно відповісти хоча б на одне з наступних питань:

 • чи потрібне на підприємстві відслідковування виготовлення продукції:
  • від продукту (споживача) до сировини (постачальника або ще далі)
  • або в іншому напрямку: від сировини до продукту
 • чи потрібне оперативно-календарне планування виробничих та сервісних операцій, або обслуговування обладнання, проведення ремонтів, проведення перевірки якості?
 • чи потрібен контроль усіх виробничих потоків та запасів між цехами та в середині цехів?
 • чи потрібна автоматизація ланцюжка виготовлення продукції (для багатоасортиментного виробництва)?
 • чи потрібне слідкування за ефективністю роботи робочих місць, відділень, цехів?
 • чи потрібна автоматизація процесів проведення вимірювання якісних показників, контролю результатів та їх фіксації?
 • чи потрібна автоматизація процесів проведення контролю та керування активами підприємства            

Стандарт розроблений для всіх типів виробництв, отже стосується усіх виробничих підприємств. Так про що ж цей стандарт?

Спочатку стандарт розроблявся для уніфікації інтегрування автоматизованих систем керування організаційно-економічною діяльністю підприємства (рівень ERP, Business and Logistics Systems) та застосунками MES/MOM. Під уніфікацією розуміється однакове представлення моделей активів та діяльностей підприємства на обидвох рівнях. Наприклад, для керування основним виробництвом (виготовлення продукції) з рівня керування підприємством повинні передаватися виробничі плани (набір замовлень) та інформація про спосіб їх виготовлення, а в зворотному напрямку звітність про наявні ресурси та факт виконання замовлень. Уніфікація передбачає що застосунки ERP та MOM однаково представлятимуть цю інформацію. 

Для такої уніфікації з’явилися перша та друга частини стандарту, перша – описова, друга – з представленням структур моделей. Пізніше з’явилася третя частина, в якій описані функції MOM та їх взаємозв’язок, а також четверта – з представленням структур даних. Тобто стандарт вказує на те, яким чином повинно відбуватися функціонування систем MOM і як повинні бути організовані взаємозв’язки між функціями, навіть якщо це будуть різні системи.

Отже, стандарт дає єдине універсальне представлення ресурсів та діяльностей підприємства, перелік основних функцій MOM та їх взаємозв’язку, а також формує термінологічну базу.

Не обізнаному представнику виробничих спеціальностей може здатися, що стандарт стосується виключно розробників систем рівня ERP та MES і, можливо, інтеграторів ІТ та АСКТП, однак ніяк не чіпляє виробничників, тобто керівників та інженерів різних господарств. Але це зовсім не так. Нижче розглянемо, що зрештою з цього можуть мати різні представники (стейкхолдери), а саме:

 • представники виробничого підприємства (надалі, виробничники): головний інженер, керівники служб обслуговування (енергетики, механіки, КВПіА), керівники виробничих відділів, технологи, хіміки, відповідальні за якість і т.п  
 • постачальники та розробники інструментального ПЗ для MOM
 • IT-служби
 • інтегратори MES/MOM
 • інтегратори АСКТП
 • ЗВО (заклади вищої освіти)
 1. Дотримання єдиного стандарту дає можливість однаково представляти діяльність MOM та однаково називати сутності. Це в свою чергу дає можливість:
  • формувати грамотні технічні завдання, зрозумілі для всіх задіяних сторін (виробничників і інтеграторів)
  • вірно тлумачити сутності усім стейкхолдерам (виробничники, інтегратори, постачальники)
  • використовувати кілька застосунків в єдиному інформаційному просторі        
 2. Прийняття стандарту на державному рівні дає можливість посилатися інтеграторам та виробничникам на офіційно затверджений документ для вирішення способів організації системи керування виробництвом. Це, в свою чергу, дасть змогу інтегрувати різні системи керування, які розроблені відповідно до стандарту.
 3. Визнання стандарту на державному рівні є серйозним аргументом до приведення інструментальних програмних засобів до відповідності йому, від чого виграють як виробничники (див.п.2) так і інтегратори і, зрештою, самі постачальники.   
 4. Стандарт добре розтлумачує функції MOM, що дає змогу використовувати його як посібник для усіх стейкхолдерів. Звичайно що він важкий для сприйняття саме в тому вигляді, але може стати хорошою основою для посібників та методичних рекомендації.

В ТК185 ведуться роботи по перекладу стандартів та інших супутніх матеріалів, створенню та розповсюдженню власного освітнього та просвітнього контенту та популяризації стандарту.   

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *