Керівні діяльності та функції керування періодичним виробництвом згідно ISA (матеріали ТДА16-2)

Основні ідеї керування періодичними виробництвами на базі ISA-88 (матеріали ТДА16-2)