Про проект

В серпні 2019 року в Україні розпочався проект aCampus (Awareness CAMPaign for better Use of Standards) – кампанія по росту обізнаності та кращого використання українськими замовниками та розробниками міжнародних стандартів в області промислової автоматизації та ІТ. Проект ведуть Технічний комітет 185 «Промислова автоматизація», Асоціація «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ) за підтримки Уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Чому цей проект

Нинішній перелік стандартів Індустрії 4.0 перевищує 60 стандартів IEC-ISO. Всі вони не доступні в Україні й майже невідомі українським промисловцям. Деякі з них мають відношення до критичної інфраструктури національного рівня як аеропорти, залізниця, теплові та атомні станції тощо. Це стандарти по кібербезпеці та функційній безпечності. Водночас, інші стандарти є важливими з точки зору операційної ефективності підприємств, їх інтеграції та взаємодії систем та пристроїв. В 2017 АППАУ створила Технічний комітет 185 «Промислова автоматизація», який взяв в роботу всього 6 стандартів. Всі роботи виконувались на волонтерських засадах й тому – вкрай повільно. Ринок (підприємства) ніяк не підтримував роботу експертних груп, відповідно рівень мотивації залишався проблемою. Так само, ніякої суттєвої допомоги не надавали урядові структури, тоді як бюджет АППАУ був завжди лімітований для цих робіт.

Резюмуючи цю ситуацію, на початку 2019 року АППАУ розглядала 3 головних виклики:

 1. Зростає розрив між кількістю міжнародних стандартів та діючими в Україні, рівень обізнаності промисловцями про сучасні стандарти є дуже низьким і це одна з головних причин відставання.
 2. Промисловці не поспішають впроваджувати навіть гармонізовані стандарти (наприклад, EN-ДСТУ-15232 по енергоефективності будівель). Причиною є так само низький рівень освіти ринку.
 3. Зростають ризики кібербезпеки та функційної безпечності як в промисловості, так і на об’єктах критичної інфраструктури. Україна є однією з країн з найвищими техногенними ризиками.

Ефективна кампанія зі зростання обізнаності промисловців щодо викликів та переваг використання сучасних стандартів має бути каталізатором по зміні як ринкової ситуації в цій сфері, так і всередині ТК 185. В липні 2019 року Уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримав проект АППАУ, що приймає ці виклики.

Проект передбачає досягнення 3-х головних цілей:

 1. Вивести 5 стандартів IEC/ISO на рівень ДСТУ, IEC 62443, IEC 61508, IEC 61512, IEC 62264, ISO 22400.
 2. Розробити промоційний освітній пакет документів, що включає: переклад відповідного стандарту українською мовою, 1 білу книгу на кожен стандарт (всього 5), практичний посібник (гайд), пакет промоційного контенту для зростання обізнаності.
 3. Підвищити рівень обізнаності цільової аудиторії, активно промотуючи вказаний промо-пакет до 4-х категорій користувачів – промислових підприємств, системних інтеграторів, ЗВО та розробників програмного забезпечення. Ці активності включають в себе проведення вебінарів та семінарів, активну промоцію через онлайн канали та фінальну конференцію в Києві в грудні 2019.

Очікувані результати проекту aCampus

Окрім досягнення заявлених цілей, реалізація запланованих робіт надасть такі результати:

 1. Краще розуміння стану стандартів, ринкових проблем та викликів підприємств. В серпні запускаються три опитування ринку, що мають відповісти на ці питання: в області операційної ефективності підприємств , питань безпеки та інтеграції систем управління.
 2. Початок справжнього впровадження стандартів в Україні в областях, що покриваються вказаними стандартами. Проект фіксуватиме користувачів, які впроваджують стандарти в свої технічні політики, сприятиме зменшенню потенційних ризиків та вразливості до кібератак критичної інфраструктури.
 3. Початок створення масштабованого портфелю послуг від АППАУ та ТК 185 до ринку, що веде до окупності внутрішніх інвестицій чисельних потенційних провайдерів послуг. Зростання впливу та вирівнювання України до цілей Угоди про Асоціацію з ЄС в сфері технічного регулювання.
 4. Консолідація бізнес-асоціацій з державними установами в питаннях стандартизації, консолідація технічних Університетів навколо питань спільної освіти та просвіти ринку, зростання мотивації учасників ринку та експертів ТК 185.

Переваги залучення до проекту aCampus

Для виконавчої дирекції АППАУ та керівництва ТК 185 залучення інших учасників ринку: університетів, інтеграторів, вендорів, кінцевих замовників є дуже важливим.

Залучення до проекту надає ряд переваг для учасників ринку:

 1. Вендори та інтегратори: проект надасть можливості інтеграції ваших кейсів та рішень в промоційній частині, а також спільного залучення замовників. Зокрема, ми можемо разом створювати конкретні кейс-стаді й доказувати переваги стандартів (й, відповідно, ваших продуктів та рішень). Зрештою, ви отримаєте промоцію ваших брендів, продуктів та рішень.
 2. Підприємства: проект відкриває можливості для співпраці по технічним регламентам, а також конкретним прикладним завданням, що важливі для підприємств. База знань, яка буде швидко зростати + велика кількість залучених експертів ринку, які можуть бути залучені до вирішення ваших завдань – це мінімальні активи на які ви можете розраховувати. Окремі партнери вже пропонують безкоштовну експрес-діагностику вашого стану в області тих чи інших стандартів, й це, безумовно, дуже корисно для багатьох директорів.
 3. Університети та експерти: в рамках проекту буде створена база знань та пакет інструментів для швидкого масштабування не тільки вищевказаних, але також інших стандартів. Відповідно, доступ до існуючої бази 5 стандартів, та цих інструментів буде корисним всім тим експертам, хто бажає залучитись до робіт проекту зі своїми пропозиціями чи своїми стандартами.

Запрошуємо всіх учасників ринку до співпраці в проекті aCampus!